keskiviikko 17. joulukuuta 2008

PedaCasting

PedaCasting - pedagogiikan kehittäjäverkosto


Opekon tarjoama pitkäkestoinen (verkko)koulutus esim. koulun tvt-vastaavalle. Koulutus perustuu PodCasting-teknologiaan, jossa osallistujille välitetään lyhyt (noin 5-15 min) ääni- tai videoklippi kulloinkin käsiteltävästä teemasta. Yhteisöllisen työstämisen ja kehittämisen alustana käytetään wiki-työkalua. Koulutus ei sisällä lähijaksoja. Katso lisää tietoja ja ilmoittaudu: http://www.opeko.fi --> koultukset --> PedaCasting. Koulutus alkaa 12.1.2009, mutta siihen voi myös joustavasti liittyä mukaan.

Kohderyhmä: Oppilaitosten pedagogisesta kehittämisestä kiinnostuneet ja vastuussa olevat henkilöt

  • Oppilaitos tietoa tuottavana organisaationa
  • Tieto- ja viestintäteknologia oppimisessa
  • Oppimistehtävien laatiminen
  • Pedagogiset mallit käytänteiden takana
  • Sosiaalinen media ja oppijat tiedon tuottajina
  • Laaja-alaiset oppimisympäristöt
  • Aktiivinen kansalaisuus ja tvt:n käyttötaidot
  • Kehittävä oppilasarviointi
  • Asiantuntijan työtavat oppilaitoskulttuurissa

Koulutuksessa asiantuntijoina:
Pasi Silander ja Anne Rongas